ENPROF. DR. LÜTFİ TUNÇÜROLOJİ, ROBOTİK ve LAPAROSKOPİK CERRAHİ
ROBOTİK CERRAHİ

Robotik Prostat Ameliyatında Mesane Boynu Koruyucu Teknik

Hangi teknik ile yapılırsa yapılsın, robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı sırasında özel ihtimam gösterilmesi gereken aşamalar vardır ve bu aşamalarda gösterilen teknik farklılıklar ameliyatın hemen sonrasında ve uzun yıllar boyunca maruz kalınabilecek yan etkilerin sıklığını belirler.

Bu aşamalar her ameliyat yöntemi için hemen hemen aynıdır ve en önemlileri prostatın geride kanserli doku bırakmayacak şekilde çıkarılması, cinsel fonksiyonların devamını sağlayan sinirlerin korunması ve prostat çıkarılırken idrar tutmayı sağlayan yapılara zarar verilmemesi olarak sıralanabilir.

Prostatın geride kanserli doku kalmayacak şekilde çıkarılması ve cinsel fonksiyonların devamını sağlayan sinirlerin korunması adımlarında, kullanılan ameliyat kollarının ince yapısı, yüksek hareket kabiliyeti ve titreşim engelleyici çalışma prensibi ve gelişmiş görüntü sistemleri sayesinde robotik cerrahi ile daha büyük başarı oranları yakalanmaktadır.

Anatomik alanlara hakim olunması da bu ameliyatı başarılı kılacak en önemli faktörlerden birisidir. Yapılan geniş serili meta-analiz çalışmalarında ameliyat sırasında mesane boynunun korunması ve yeterli üretra uzunluğunun sağlanması halinde inkontinansın en aza indirileceği sonucuna varılmıştır. European Urology → Fakat bunun yapılma tekniği tam olarak ortaya koyulmamıştır. Sonrasında ise bunun tekniği ilk olarak Prof. Dr. Lütfi TUNÇ tarafından tanımlanmıştır.

Bu teknik mesane ile prostat arasında bulunan damarsız yumuşak dokuyu görüp bu alandan prostatın mesane ile birleştiği bölgeye (mesane boynu) ulaşılmasıyla prostatın çıkarılması olarak tarif edilmiştir. Ancak bu şekilde hem mesane boynundaki idrar tutmaya yarayan yapıların korunup hem de kanserli doku kalmadan prostatın tamamının çıkarılmasının mümkün olabileceği görülmüştür.

A Novel Surgical Technique for Preserving the Bladder Neck During Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy: Preliminary Results →

Bilimsel Yazıyı Görüntüle

Literatüre “Mesane Boynu Koruyucu Teknik” olarak giren bu yöntem ile ameliyat sırasında daha az kanama görülmekte ve ameliyat sonrası erken ve geç dönem idrar kaçırma (inkontinans) sorunu görülmemektedir.

ULUSLARARASI EĞİTİMLER
 • ARALIK2016
  PLEVNE BULGARİSTAN

  Bulgaristan'ın Plevne şehrinde Üroloji toplantısında prostat kanseri cerrahisinde kendi tekniğimiz olan idrar kaçırma ihtimalini en aza indiren mesane boynu koruyucu teknikle robotik radikal prostatektomi ameliyatı yaptık ve bu konuda eğitim verdik.

  RESİMLER
 • EKİM2015
  PADOVA İTALYA

  İtalya'da Prostat kanseri tedavisinde “Mesane Boynu Koruyucu Teknikle Robotik Radikal Prostatektomi Ameliyatını” canlı olarak yapan Dr. Lütfi Tunçi, idrar kaçırma riskini önleme konusunda bu yöntemin çok başarılı sonuçlar verdiğini ve bu yöntemi anlatmaya devam edeceğini söyledi.

  RESİMLER
 • NİSAN2014
  MOSCOW RUSYA

  Prostat kanseri tedavisinde kullanılan, hastada ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalini en aza indiren ve Dr. Lütfi Tunç tarafından geliştirilen “Mesane Boynu Koruyucu Teknik ile Robotik Radikal Prostatektomi Ameliyatı” da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi ile gerçekleştirildi.

  RESİMLER
PROF. DR. LÜTFİ TUNÇProf. Dr. Lütfi TUNÇÜroloji, Da Vinci Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Uzmanı
0312 285 80830530 968 4994