Prof. Dr. Lütfi TunçENMenü

Omega Yöntemi

Omega Yöntemi Nedir?

Prostatın holmiyum lazer enükleasyonu (HoLEP) ameliyatının yapılmaya başlamasından bu yana, daha iyi sonuçlar elde etmek için cerrahi teknik ve kullanılan lazer cihazlarında büyük bir gelişme olmuştur. Eskiden sadece büyük prostatlı hastalar için HoLEP önerilse de, günümüzde tüm prostat boyutlarında lazerle prostat ameliyatı başarılı ve güvenle yapılabilmektedir.

HoLEP kullanımı artması ve operasyon sonrası takip edilen hastalarda tedavi başarısının uzun yıllar sürdüğü görülmesi üzerine daha öncesinde iyi huylu prostat büyümesi (BPH)’nın klasik ameliyatları olan prostatın transüretral rezeksiyonu (TUR-P) ve daha büyük prostatı olan hastalarda yapılan açık prostatektomi ameliyatları yerine kullanımı artmıştır.

Avrupa (EAU) ve Amerika (AUA) üroloji kılavuzları da prostatın lazerle enüklasyonunu (HoLEP, ThuLEP, ThuFLEP) açık prostatektomi ve transüretral rezeksiyonu (TUR-P) ameliyatları yerine kullanılabileceği doğrultusunda öneride bulunmuştur.

Lazerle prostat ameliyatlarının yanı prostatın lazerle enüklasyonu (HoLEP, ThuLEP, ThuFLEP) operasyonlarının kullanımının artması sonucu standart bir ameliyat yöntemi olmaması nedeniyle çok sayıda hastada değişik oranlarda ameliyat sonrası idrar kaçırma şikayeti gelişmiştir. Bu nedenle Profesör Dr. Lütfi Tunç’un öncülüğünde; zarar gördüğünde idrar kaçırmaya neden olan, idrar tutmada görevli olan kaslar (üretral sfinkter) ve prostatın ilişkisini kadavra çalışmaları ile incelemiş ve idrar tutmayı sağlayan bu kasın prostata uzanımı gösterilmiş. Bu kası koruyacak standart bir ameliyat tekniği geliştirmiş ve bu tekniğe ameliyat sonrası oluşan görüntüsü nedeniyle ‘Omega Sign’ tekniği adını vermiştir.

Dört yıllık tecrübe sonrası Omega Sign tekniği ile yapılan ameliyatların sonrasında hastaların ameliyata bağlı idrar kaçırma semptomu gelişmediği görülmesi üzerine 2019 yılında uluslararası bilimsel çalışma olarak yayınlandı ve teknik ve sonuçları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Omega Sign HoLEP

Omega Sign Tekniği

Omega Sign Tekniği 2016 yılından bugüne kadar hala etkin ve güvenle uygulanmakta olup HoLEP, ThuLEP ve ThuFLEP gibi farklı enerji kaynağı kullanılan lazerle prostat ameliyatı yani prostatın lazerle enüklasyonu sırasında lazer tipinden bağımsız; HoLEP-Omega, ThuLEP-Omega ve ThuFLEP-Omega olarak uygulanabilmektedir.

HoLEP ameliyatı başta olmak üzere lazer ile prostat ameliyat tekniğini ilk bulan kişi olan Peter Gilling 2020 yılında yayınladığı bilimsel yazısında Omega Sign tekniği ile operasyon yapıldığı taktirde HoLEP ameliyatının kullanımını kısıtlandıran en önemli komplikasyon olan operasyon sonrası gelişen idrar kaçırmanın engellenebileceğini b elirtmiştir.

Omega Sign Teknik ile yapılan; iyi huylu prostat büyümesinde lazerle prostat tedavileri (HoLEP-Omega, ThuLEP-Omega ve ThuFLEP-Omega) hastalarda ameliyat sonrası idrar kaçırmaya neden olmadan standart bir yöntemle tedavi edilebileceği bilimsel olarak kabul görmüştür.

HoLEP Omega BPH

Prof. Dr. Lütfi Tunç tarafından iyi huylu prostat büyümesi hastalarına 2016 yılından itibaren Omega Sign teknik uygulanarak hastaların operasyona bağlı idrar kaçırması riski engellenirken hastanın özelliklerine göre HoLEP-Omega (Holmium Lazer ile iyi huylu prostat büyümesi tedavisi),ThuLEP-Omega (Thulium Lazer ile iyi huylu prostat büyümesi tedavisi) veya ThuFLEP-Omega (Thulium Fiber Lazer ile iyi huylu prostat büyümesi tedavisi) tedavilerinden hasta için en uygun olan seçilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
Prof. Dr. Lütfi Tunç
Editör
Prof. Dr. Lütfi Tunç
Üroloji, Laparoskopik & Robotik Cerrahi Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

ÜROLOJİ, ROBOTİK VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

PROF. DR. LÜTFİ TUNÇ

1994'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Prof. Dr. Lütfi Tunç 1996-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Üroloji uzmanlığını aldı.

2000 yılında Üroloji asistanlığı döneminde erkekte kısırlık tedavisi için İstanbul Memorial Hastanesi Yardımcı üreme teknikleri ve reprodüktif endokrinoloji merkezinde uygulamalı teorik ve pratik eğitim aldı.
Prof. Dr. Lütfi TunçProf. Dr. Lütfi TunçÜroloji, Laparoskopik & Robotik Cerrahi Uzmanı
+90312 285 8083
+90530 968 4994