ENPROF. DR. LÜTFİ TUNÇÜROLOJİ, ROBOTİK ve LAPAROSKOPİK CERRAHİ
Böbrek Taşı Belirtileri ve Şikayetleri

Böbrek Taşı

Böbrek Taşı

Böbrek taşı böbreklerin içerisinde çeşitli maddelerin kristalizasyonu (taşlaşması) sonucu oluşan maddelerdir.

Taşların çoğunluğunu, kalsiyum oksalat taşları oluşturmakla beraber, bazıları da kalsiyum fosfat, ürik asit veya diğer kimyasal maddelerden oluşabilirler. Bu taşlar böbrekte kalabilir, büyüyebilir veya böbrekten hareket ederek böbrekleri mesaneye bağlayan üreterlere düşebilir.

Böbrek Taşı Kimlerde Olur?

Erkeklerde kadınlara göre daha sıklıkla oluşur (oran 3:1). Dünyada her yerde ve her iklimde görülebilmektedir. Sıcak mevsimlerde daha sık oluştuğu gözlenmektedir (vücudun su kaybının daha fazla olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir). Diyetin taş oluşumunda bazı taşların oluşumunda daha fazla olmak üzere önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir.

Kimlerde, neden taş oluştuğu sorularının cevapları oldukça karışıktır. Birçok karmaşık faktör çeşitli kimyasal maddelerin böbrek içerisinde kristaller oluşturarak taşlaşamaya neden olabilmektedirler.

Bunların arasında anlaşılması en kolay olan faktör vücudun su içeriğinin değişiklikleridir. Vücudu, böbrek taşı yapmaya yatkın olan birisi, vücudundan su kaybederse, idrar daha yoğun olacak ve içerdiği kimyasal maddeler de daha kolayca kristalleşebilecektir. Bunun tam tersi olarak da iyi sıvı alan bir kişide taş oluşumu oldukça zorlaşmaktadır.

Bunun dışında taş oluşumunda etkili diğer faktörlere bakıldığında bunların arasında vücut metabolizması, diyet veya taş oluşum riskini artırabilen metabolik hastalıklar gelmektedir.

Böbrek Taşı Şikayetleri

Böbrekte yerleşmiş bir taş dayanılmaz derecede ağrı yapabileceği gibi hiç ağrı da yapmayabilir. Taş üreter denilen kanala düşebilir ve bu durumda şiddetli ağrı yapma ihtimali daha yüksektir.

Hangi taşların daha az hangilerinin ise daha fazla ağrıya neden olabileceğini tahmin etmek zordur. Ağrı gelip geçici olabilir. Genellikle belin alt tarafında ve taşın olduğu yan tarafta olmak üzere olur ve bazen de karna doğru yayılabilir.

Bu ağrı hastalar tarafından hayatımdaki en şiddetli ağrı şeklinde tarif edilebilir. Ağrılar güçlü ağrı kesicilerle hafifletilebilir, fakat tam olarak ağrısız hale getirilemeyebilir. Ağrı azaltıldıktan sonra en yakın zamanda Üroloji doktorları tarafından değerlendirilmelidir.

PROF. DR. LÜTFİ TUNÇProf. Dr. Lütfi TUNÇÜroloji, Da Vinci Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Uzmanı
0312 285 80830530 968 4994