Prof. Dr. Lütfi TunçENMenü
Üroloji

HoLEP Omega

HoLEP Nedir?

HoLEP (Holmium Lazer ile prostatın enükleasyonu) en bilinen iyi huylu prostat büyümesinde lazer tedavisi olmakla birlikte; iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan diğer yöntemler olan Greenlight lazer ile fotoselektif prostat vaporizasyonu (PVP),Thulium lazer ile prostat enüklasyonu (ThuLEP),thulium lazer ile prostat rezeksiyonu (ThuLRP),diode lazer ile prostat enüklasyonu (DiLEP),diode lazer ile prostat vaporizasyonu (DiLVP),holmium lazer ile prostat rezeksiyonu (HoLRP) ve thulium fiber lazer ile prostat enüklasyonu (ThuFLEP)’ dir.

Holep Yöntemi

Ürolojide lazerin yaygın olarak kullanılmaya başlaması, prostat cerrahisinde yeni yöntemlerin oluşmasını sağlamıştır. Elde edilen iyi sonuçlar sayesinde günümüzde giderek popüler olan ve kullanımı artan yöntem Holmiyum lazerle prostat enükleasyonu (HoLEP) ‘tir.

HoLEP prostat dokusunun tamamının çıkarılmasını sağlayan yeni bir kapalı cerrahi yöntemdir. HoLEP, Holmiyum lazer ile kapalı olarak yapılan, açık ameliyata benzer sonuçlar veren bir prostat ameliyatıdır. HoLEP yöntemi prostat tedavisinde 21.yüzyılın altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmektedir.

HoLEP Yöntemi ile Prostat Büyümesi Tedavisi

HoLEP, Amerika ve Avrupa’da son 10 yılda giderek yaygınlaşmış ve avantajları sebebiyle prostat büyümesi cerrahisinde altın standart olmayı başarmıştır. HoLEP Yöntemi ile Prostat Büyümesi Tedavisi işleminde kullanılan 120w’lık holmiyum lazer, yüksek teknolojik bir alt yapı gerektirdiğinden ülkemizde sınırlı sayıdaki merkezde uygulanabilmektedir.

HoLEP için enerji kaynağı olarak 120W Holmium: YAG lazer (Pulse 120H, Lumenis Inc.) 550-µm fiber (SlimLine TM 550, LumenisInc.) ile kullanılmaktadır. Bu cihazda prostatı ayırma (enükleasyon) ve kanama kontrolü(hemostaz) işlemi için iki farklı ayak pedalı bulunmaktadır.

Prof. Lütfi Tunç, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi HoLEP yönteminin çok yaygın kullanıldığı ülkelerden gelen uzmanların da katılımıyla Ankara’da canlı cerrahilerin yapıldığı kurslar düzenlemektedir.

2016 yılında Atina’da düzenlenen Avrupa Üroloji Derneği - üroteknoloji bölümü (ESUT) kongresinde canlı yayınla HoLEP ameliyatı yapmış ve bu ameliyatı katılımcılar tarafından büyük beğeni görmüştür. Ayrıca Prof.Tunç, dünya üzerinde HoLEP eğitimi verme yetkisine sahip (mentor) Holmium Academy üyesi 30 kişiden birisidir.

HoLEP ile Prostat Büyümesi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

HoLEP ile prostat büyümesi ameliyatı, spinal (belden aşağının uyuşturulması) anestezinin yeterli olduğu bir ameliyattır. Bu ameliyatta büyümüş prostat dokusu, normal idrar yolundan girilerek kapsülünden ayrılır. İdrar kesesine itilen prostat dokusu özel bir aletle küçük parçalar haline getirilerek dışarı alınır.

Ürolojide lazerin yaygın olarak kullanılmaya başlaması, prostat cerrahisinde yeni yöntemlerin oluşmasını sağlamıştır. Elde edilen iyi sonuçlar sayesinde günümüzde giderek popüler olan ve kullanımı artan yöntem Holmiyum lazerle prostat enükleasyonu (HoLEP) ‘tir.

Omega Sign Tekniği

Profesör Dr. Lütfi Tunç öncülüğünde, kadavra çalışmalarını da içeren bir dizi araştırma sonucunda, idrar tutma kasları (üretral sfinkter) ile prostat ilişkisi anatomik olarak ayrıntılı şekilde incelenerek tam olarak ortaya konmuş ve anlaşılmış, Bu sayede lazer prostat ameliyatında bu kaslar korunarak hastanın ameliyat sonrası idrar kaçırma riski yok denecek kadar az seviyelere indirilmiştir. Operasyon sonunda Omega işareti görüntüsü elde edildiğinden bu yönteme Omega Sign Tekniği adı verilmiştir ve 2019 yılında bilimsel çalışma olarak yayınlanmıştır.

Lazerle Prostat Ameliyatı (HoLEP) Yönteminin Avantajları

  • Prostatın yineleme riski yoktur
  • Kan sulandırıcı kullanan hastalar için güvenlidir
  • Kanama riski düşüktür
  • İdrar yaparken yanma hissi (disüri) yaşanmaz
  • Sertleşme problemi beklenmez
  • Çok kısa sürede sondalar çıkarılır
  • Hastanede yatış süresi kısadır.

Lazerle (HoLEP) prostat büyümesi ameliyatında, prostat dokusu tam olarak çıkarıldığından hastalığın yineleme riski yoktur. Lazerle kanama kontrolü çok iyi yapılabildiğinden kan sulandırıcı (antiagregan-koagulan) ilaçlar kullanmak zorunda olan hastalar için bu yöntem oldukça güvenlidir.

Daha düşük kanama riski, daha kısa hastanede yatış süresi ve daha hızlı iyileşme süreci gibi avantajlarla sadece 24 saat gibi kısa bir sürede hastalar sondalarından kurtulur, normal hayatlarına hızlı dönüş yapabilirler. Sonuçta da hastalar kendi ifadeleriyle lazerle prostat ameliyatı sonrası 30’lu yaşlarına geri dönmüş olurlar.

HoLEP yöntemi prostatın elektrik enerjisi ile yakarak parçalanması yerine lazer ile kapsülünden ayrılması prensibiyle yapıldığı için ameliyat sonrası sondası çekilen hastalarda idrar yaparken yanma hissi (disüri) yaşanmaz. Ameliyatta dokularda yanma oluşmadığı için çıkarılan dokularda hiç bozulma olmamaktadır. Haliyle bu dokular, patologlar tarafından daha rahat incelenmekte ve olası kötü huylu yapıların (malignite) gözden kaçma ihtimali azalmaktadır.

Lazerle Prostat Ameliyatı (HoLEP) Yönteminin Riskleri

Lazerle (HoLEP) prostat ameliyatının bütün diğer ameliyatlarda olduğu gibi anesteziye bağlı olarak bazı riskleri bulunmaktadır. Bu riskleri değerlendirmek ve en aza indirmek için ameliyat öncesi tüm hastalar anestezi hekimi tarafından değerlendirilmektedir. HoLEP ameliyatına bağlı olarak gelişebilecek riskler ise kanama, enfeksiyon ve açık ameliyata geçilme ihtiyacıdır. Fakat bu riskler oldukça nadir görülmektedir.

Lazerle (HoLEP) Prostat Ameliyatı Fiyatı

Lazerle prostat ameliyatı fiyatı hastaya bağlı bazı faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Her hasta için ayrı bir lazer probu kullanıldığından prostat boyutu, tahmini ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi ameliyatın fiyatını etkileyen faktörlerdendir. Bu sebeple hastalara fiyat verilmeden önce bu faktörlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Büyük Prostatlarda HoLEP Yöntemi

HoLEP yöntemi prostat boyutundan bağımsızdır yani hem büyük hem de küçük prostat boyutlarında uygulanabilir. Prostat hastalığına cerrahi düşünülen bütün hastalar HoLEP için uygun aday sayılabilirler.

HoLEP (Lazerle Prostat Ameliyatı) Yönteminin Cinsel Fonksiyonlara Zararı Var Mı?

Prostat kapsülü etrafında cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirler bulunmaktadır. Holmiyum lazerin dokuya etkisi sadece 0.4 mm olduğundan derinde bulunan sağlıklı dokular bu işlemden etkilenmez. Bu sayede hastalarda HoLEP ile prostat büyümesi ameliyatı sonrası sertleşme problemi beklenmez.

HoLEP (Lazerle Prostat Ameliyatı) Doktor Önemi

Her ameliyatta olduğu gibi HoLEP ameliyatında da ameliyatı yapan doktorun ve ekibinin tecrübesi oldukça önemlidir. Bu sayede ameliyat daha kısa sürer ve daha az komplikasyon görülür. Bunun yanında özellikle HoLEP Omega tekniği tedavinin etkin ve komplikasyonsuz yapılmasına imkan verirken tecrübe önem arz etmektedir.’

Prof. Tunç ve ekibi ülkemizde Prostat Büyümesi olan yüzlerce hastayı HoLEP ile prostat ameliyatı ile sağlığına kavuşturmuş ve hastaların memnuniyetine bizzat şahit olmuşlardır.

Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
Prof. Dr. Lütfi Tunç
Editör
Prof. Dr. Lütfi Tunç
Üroloji, Laparoskopik & Robotik Cerrahi Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

ÜROLOJİ, ROBOTİK VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

PROF. DR. LÜTFİ TUNÇ

1994'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Prof. Dr. Lütfi Tunç 1996-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Üroloji uzmanlığını aldı.

2000 yılında Üroloji asistanlığı döneminde erkekte kısırlık tedavisi için İstanbul Memorial Hastanesi Yardımcı üreme teknikleri ve reprodüktif endokrinoloji merkezinde uygulamalı teorik ve pratik eğitim aldı.
Prof. Dr. Lütfi TunçProf. Dr. Lütfi TunçÜroloji, Laparoskopik & Robotik Cerrahi Uzmanı
+90312 285 8083
+90530 968 4994