ENPROF. DR. LÜTFİ TUNÇÜROLOJİ, ROBOTİK ve LAPAROSKOPİK CERRAHİ
LAZERLE PROSTAT AMELİYATI

HoLEP / ThuLEP

Holep Yöntemi

Ürolojide lazerin yaygın olarak kullanılmaya başlaması, prostat cerrahisinde yeni yöntemlerin oluşmasını sağlamıştır. Elde edilen iyi sonuçlar sayesinde günümüzde giderek popüler olan ve kullanımı artan yöntem Holmiyum lazerle prostat enükleasyonu (HoLEP) ‘tir. HoLEP prostat dokusunun tamamının çıkarılmasını sağlayan yeni bir kapalı cerrahi yöntemdir. HoLEP, Holmiyum lazer ile kapalı olarak yapılan, açık ameliyata benzer sonuçlar veren bir prostat ameliyatıdır. HoLEP yöntemi prostat tedavisinde 21.yüzyılın altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmektedir.

ThuLEP Yöntemi

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastalığının cerrahi tedavisi farklı lazer kaynakları ile yapılabilmektedir. Thulium lazerle de prostat enükleasyonu (ThuLEP) ameliyatı uygulanmaktadır. ThuLEP ile HoLEP ameliyatının yöntemleri birebir ortaktır. Haliyle ThuLEP ameliyatı da aynı HoLEP ameliyatı gibi yüz güldürücü sonuçlara sahiptir.

HoLEP Cerrahisinde “Omega İşareti” Tekniği

İnsan kadavraları üzerinde yaptığımız anatomi çalışmaları ile elde ettiğimiz veriler ışığında, daha önce tanımlanmamış anatomik bölgeleri kullanarak kendi HoLEP tekniğimizi tarifledik. “Omega İşareti” olarak literatüre kazandırdığımız bu teknik ile HoLEP ameliyatını daha iyi sonuçlarla, daha kolay öğrenilebilir şekilde standardize etmiş olduk.

Detaylı bilgi için tıklayınız. → 

HoLEP Yönteminin Avantajları

HoLEP yöntemi prostatın elektrik enerjisi ile yakarak parçalanması yerine lazer ile kapsülünden ayrılması prensibiyle yapıldığı için ameliyat sonrası sondası çekilen hastalarda idrar yaparken yanma hissi (disüri) yaşanmazAmeliyatta dokularda yanma oluşmadığı için çıkarılan dokularda hiç bozulma olmamaktadır. Haliyle bu dokular, patologlar tarafından daha rahat incelenmekte ve olası kötü huylu yapıların(malignite) gözden kaçma ihtimali azalmaktadır.

Robotik cerrahi ameliyatının bütün diğer ameliyatlarda olduğu gibi anesteziye bağlı olarak bazı riskleri bulunmaktadır. HoLEP ameliyatına bağlı olarak gelişebilecek riskler kanama, enfeksiyon ve açık ameliyata geçilme ihtiyacıdır. Riskler oldukça nadir görülmektedir.

PROF. DR. LÜTFİ TUNÇProf. Dr. Lütfi TUNÇÜroloji, Da Vinci Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Uzmanı
0312 285 80830530 968 4994